Chat Online

Orfila Lu
Henry Wang
Chloe Fu
Kim Jessica
Dongguan Henshine Sport Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.7/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
92.9%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $300,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
8000m²
Nhân viên
87
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Dịch vụ
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Giấy chứng nhận
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.